De Poldermoorden (2006)

Hij keek naar het huis van de familie Buskers. De vrouw stond weer in de deuropening. Soms kwam ze naar buiten om de krant van hem aan te nemen. Ze zei nooit wat, maar lachte altijd naar hem.

Boven hem hing een zware bewolking. Het was nog niet gebeurd met de regen, vreesde hij.

In de verte doemden twee koplampen op. De auto voerde groot licht en reed langzaam. De lichten verblindden hem. Blijkbaar was de automobilist hier niet bekend. Uit voorzorg ging hij wat meer naar rechts fietsen. Hij vertrouwde het weifelachtige rijden van zijn tegenligger niet. Zonder licht op zijn fiets zou hij in deze zwarte polder een makkelijke prooi betekenen. Misschien zou het zelfs beter zijn om af te stappen. Voor de duiker, waar de weg zich versmalde, kon hij wachten totdat de auto hem was gepasseerd.

Hij reed naar de kant, maar was niet bedacht op de zachte berm. Het voorwiel zoog zich onmiddellijk vast in de weke grond. Hij vloekte en hield zich met moeite staande. Toch had hij niet kunnen voorkomen dat zijn rechtervoet tot aan zijn enkel in de zompige klei belandde. Hij vloekte opnieuw. De voet had zich vacuŁm gezogen. Na twee heftige rukken schoot deze los. Maar dit gebeurde met zoveel kracht dat hij zijn evenwicht verloor en met fiets en al op de rijweg belandde. Op het zelfde moment zag hij de auto naderen. Die klootzak zou hem toch wel zien?

Hij gaf een schreeuw, pakte zijn fiets en wilde overeind komen, maar het was al te laat. Zijn hoofd knalde tegen de bumper. Na twee keer om zijn eigen as te zijn gedraaid, rolde hij langs het steile talud de diepte in. Daarna volgde een doffe plons.

 

 

Up ] Lijster ] Moederdier ] Reigerman ] Zonder Spijt ] [ Poldermoorden ] Fatale Zoektocht ] Het stille kwaad ] Imelda ] Buitenspel ] Laatstgezien ] Zwanendrift ]