Moederdier (2003)

Ze schrok wakker uit een droom.

Het geluid, dat haar deed schrikken, herkende ze nu als het geluid van een dichtslaande deur. De voordeur! Het schokte door haar heen. 'Maar ..., dat kan niet', fluisterde ze tegen zichzelf. 'Ik weet zeker dat hij dicht was.' Jurriaan? Had hij zich bedacht?

Langzaam kwam ze overeind. Haar nachthemd hing als een natte dweil verwrongen om haar lichaam. Het bleef stil. Ze moest het hebben gedroomd. Uit alle macht probeerde ze het gedroomde in haar herinnering terug te roepen, maar ze kwam - anders dan de vorige nacht - niet verder dan wat vage, onbeduidende beelden. Beelden waarin een dichtslaande deur geen rol speelde. Het zou toch niet . . . .

Ze ademde zwaar. Ze moest het zeker weten. Maar juist voordat ze al haar moed had verzameld, ontdekte ze de streep licht onder de slaapkamerdeur. Onmiddellijk daarop zag ze de deurkruk zakken, langzaam, maar onmiskenbaar zakken. Dit was niet Jur, dit was . . .

Ze wilde roepen. Haar mond vormde een naam, maar een klauw van angst greep haar bij de keel. Seconden lang bleef de kruk op zijn laagste stand handen, gevolgd door zachte, bonkende geluiden. Even nog was er de illusie dat de indringer de klemmende deur voor gesloten hield. Toen zwaaide hij met geweld open . . .

 

Up ] Lijster ] [ Moederdier ] Reigerman ] Zonder Spijt ] Poldermoorden ] Fatale Zoektocht ] Het stille kwaad ] Imelda ] Buitenspel ] Laatstgezien ] Zwanendrift ]