Het lied van de lijster (2002)

Het meisje sloeg haar handen voor haar oren. 'Wat is dit voor teringherrie?'.

'Wacht maar', suste de jongen. Blindelings baande hij zich een weg door de donkere ruimte van het gebouw. Hoog opgestapelde plastic kratten stonden klaar om gevuld te worden met de volgende week te oogsten broccoli. Hij kende deze ruimte als geen ander.

Vanaf zijn zesde liep hij hier al rond om zijn oom te helpen. Nu nog was hij hier vaak om een aanvulling op zijn zakgeld te verdienen. Hij wist dat de machine rechts achter in de hoek stond, achter de gestapelde gaasbakken. Vermoedelijk stond zij nog aangesloten en is er wellicht iets tegen de schakelaar gevallen, overdacht hij snel.Een andere verklaring kon hij zich niet zo gauw bedenken.

Op de tast vonden zijn handen het apparaat. Hij boog zich voorover en zocht met gestrekte arm de schakelkast. Op de plek, waarvan hij zeker wist dat de knoppen moesten zijn, stuitte zijn rechterhand op een vreemd voorwerp. Hij duwde er tegen, maar het bleek te zwaar, te log. Hij boog zich voorover en betastte met gespreide vingers de vormeloze hoop, die hem de weg naar de schakelkast versperde. Tot een vochtige, kleverige massa hem deed schrikken. Snel trok hij z'n hand terug.

'Licht!', schreeuwde hij luid. 'Doe het licht aan, vlug!'

Maar het meisje hoorde hem niet, het geluid van de sorteermachine overstemde hem. Hij kwam snel overeind, liep terug naar de deur en deed het licht zelf aan. Toen zag hij het. 

Bloed! Het zat op de lichtschakelaar. Verschrikt keek hij naar zijn besmeurde hand. Langzaam draaide hij z'n hand en keek over z'n schouder naar achteren. Hij verstijfde. Een man staarde hem met wijd open ogen aan. Gestold bloed lag als een rode band om zijn hals . . . . .

 

 

Up ] [ Lijster ] Moederdier ] Reigerman ] Zonder Spijt ] Poldermoorden ] Fatale Zoektocht ] Het stille kwaad ] Imelda ] Buitenspel ] Laatstgezien ] Zwanendrift ]